Voor het vijftiende achtereenvolgende kwartaal heeft Yahoo de verwachtingen van financiële specialisten overtroffen. De succesvolle portal behaalde een winst van 44,7 miljoen dollar (57,5 miljoen zonder afbetalingen). De omzet nam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 120 procent toe tot 201 miljoen dollar. Ook over de bezoekersaantallen aan haar site heeft Yahoo niets te klagen. In december begroette Yahoo meer dan 120 miljoen unieke bezoekers, een jaar eerder was dat nog 60 miljoen. Analisten zijn dan ook zeer tevreden over het vierde kwartaal, dat een 'geweldig succes' wordt genoemd. Analisten wijzen verder op de sterke naam van Yahoo. Het feit dat Yahoo een van de trendsettende sites is, geeft haar een enorme voorsprong. Hoewel de portal qua inhoud niet meer uniek is – het concept is door vele andere sites gekopieerd – waarderen steeds meer websurfers en dus ook adverteerders de site. Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn met Yahoo? Nee. Terwijl het aandeel Yahoo al jarenlang een van de populairste binnen de ICT is, zakte de koers na de bekendmaking van de toch florissante cijfers. Dit kan niet los worden gezien van de mega-fusie van AOL en Time Warner. Investeerders vrezen dat door de komst van de nieuwe krachtige combinatie Yahoo in verdrukking komt en dat de groei zal afnemen. Zij vragen zich af hoe Yahoo het hoofd boven water zal houden in de snel veranderende internetwereld. Zeker nu Yahoo heeft aangegeven onafhankelijk te willen blijven en zich niet actiever dan anders op het overnamepad zal begeven. "We zien geen enkele reden om onze strategie te veranderen", aldus stelt Yahoo in een verklaring. Refererend aan de nakende fusie van AOL en Time Warner zegt Yahoo niet afhankelijk te willen zijn van één content-partner, dit zou de sterke band met de consument doen verslappen. De portal heeft al wel een aantal strategische samenwerkingsverbanden met e-commerce-, media- en communicatiebedrijven, dergelijke samenwerkingen zullen ook in de toekomst worden voortgezet. In tegenstelling tot AOL met Time Warner en bijvoorbeeld ook Infoseek met Walt Disney ziet Yahoo meer in het aanbieden van informatie die niet van één partij afkomstig is. Nadeel volgens analisten is dat deze informatie niet exclusief is; Yahoo is immers niet de eigenaar van content-leveranciers. Het enige wat er wel verandert is dat Yahoo haar aandelen op 14 februari splitst. Hiermee wordt de drempel om het aandeel te kopen verlaagd.