Dit concludeert Advies Overheid.nl na een onderzoek onder de verschillende overheidswebsites. De resultaten van dit kwaliteitsonderzoek zijn donderdag gepresenteerd. Advies Overheid.nl constateert dat de overheid internet nog niet serieus neemt. Ondanks dat veel organisaties een eigen website hebben, blijkt het vaak niet mogelijk een product ook direct online af te nemen. Zo is het bijvoorbeeld in veel gevallen niet mogelijk een aanvraagformulier via internet te bestellen of te downloaden. Een ander obstakel is dat veel overheidswebsites nog steeds niet aan de minimumeisen voldoen. Ook de interactie tussen overheid en burger laat nog te wensen over. Uit een steekproef van Advies Overheid.nl blijkt bijvoorbeeld dat de helft van alle e-mails niet inhoudelijk wordt beantwoord. In zijn rapport doet het adviesorgaan enkele aanbevelingen voor de verschillende overheidsinstanties. Zo kan er een grote stap richting de elektronische overheid worden gemaakt door het plaatsen van formulieren op de website. Hiermee zouden dan producten en diensten kunnen worden aangevraagd. Verbetering van de toegankelijkheid blijft een speerpunt van Advies Overheid.nl. Volgens het adviesorgaan is het afgelopen jaar op dit gebied slechts een marginale verbetering te zien geweest. In totaal heeft Advies Overheid.nl 1158 overheidswebsites onderzocht. Het afgelopen jaar zagen 150 nieuwe gemeentelijke websites het licht. Het totaal aantal onderzochte gemeentelijke websites komt hiermee op 495.