In een debat op 2 juni met onder anderen GroenLinks-kamerlid Kees Vendrik meldde staatssecretaris Karien van Gennip: "Zoals ik u ook heb geschreven, de inzet van mijn mensen in Brussel, is zich dus te onthouden van een Nederlands standpunt, totdat wij het met elkaar eens zijn wat dat standpunt is."

Ter geruststelling voegde zij er nog aan toe: 'En op dit moment is het zo in Brussel dat het met name nog horen en informeren is.'

Maar uit een gelekt document lijkt in de praktijk het tegendeel te gebeuren doordat Nederland actief stelling neemt tegen amendementen van het Europees Parlement, waarover nog niet is gestemd.

Uit andere documenten in handen van de Webwereld-redactie blijkt dat Jan Julianus, een hoge ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken, tijdens een vergadering van attach├ęs (geen echte diplomaten) op 27 mei actief heeft geparticipeerd.

Natuurkrachten en interoperabiliteit

Tijdens het overleg maakt Julianus bijvoorbeeld bezwaar tegen het gebruik van 'natuurkrachten' als eis voor patenteerbaarheid van vinding en bestempelt dat als 'unacceptable'. Een dergelijke eis is iets waarvoor tegenstanders van softwarepatenten onder andere ijveren.

Wat betreft een eis om interoperabiliteit tussen systemen te garanderen twijfelt Julianus aan de haalbaarheid, maar verkondigt dat er in Nederland 'sympathie' voor is. De vertegenwoordiger maakt grote bezwaren tegen sommige amendementen van het Europarlement en verkondigt dat drie amendementen onacceptabel zijn.

Het Europees Parlement debatteert ondertussen verder over de 256 amendementen, die zijn ingediend in de hoop de richtlijn bij te spijkeren. Voorstanders van softwarepatenten proberen met ijsjes tegenstanders over de streep te trekken.