Het grootste deel van de kosten kwam op rekening van herstructureringen. Zo moet AMD 331 miljoen dollar betalen aan premies voor de tweeduizend ontslagen die het nu doorvoert. Als de kosten voor herstructurering niet worden meegerekend komt AMD op een nettoverlies van 235 miljoen dollar. De omzet van AMD zijn in het vierde kwartaal met 28 procent gedaald tot 686 miljoen dollar in vergelijking tot het derde kwartaal. "Het lijdt geen twijfel dat we een vreselijk jaar achter de rug hebben," is de reactie van AMD topman Hector Ruiz, "maar we denken dat de slechtste periode nu achter ons ligt." Voor het komende kwartaal verwacht AMD dat de opbrengsten gelijk zullen blijven of dat ze licht zullen stijgen. Dit in tegenstelling tot Intel dat een licht verlies verwacht. In het tweede kwartaal verwacht het bedrijf dat de opbrengsten omhoog gaan dankzij de introductie van de Opteron serverchip en de Athlon 64 processor. Volgens AMD zal het in het tweede kwartaal van 2003 quitte spelen en zal het nog meer in de kosten snijden om in het vierde kwartaal winst te kunnen maken.