De wet geeft een legale basis aan de digitale ondertekening van documenten, zoals hypotheken en levensverzekeringen. Voorheen hadden deze overeenkomsten altijd een bekrachtiging op papier nodig om een legale status te krijgen. Het E-SIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)-voorstel biedt overigens wel ontsnappingsmogelijkheden voor notoire digibeten. Volgens het wetsvoorstel kan niemand worden gedwongen om een document digitaal te ondertekenen. Papieren ondertekening is nog steeds vereist voor een aantal documenten, zoals testamenten, adoptiepapieren en gerechtelijke stukken. De afgevaardigden zijn enthousiast over de aanname van het voorstel. "In feite geven we het elektronische medium dezelfde legale status als de papieren tegenhanger. Het wordt nu mogelijk een transactie geheel elektronisch te laten verlopen. Dit betekent dat internet open staat voor nieuwe diensten die voorheen nog niet mogelijk waren", aldus Tom Bliley, een republikeinse afgevaardigde uit Virginia. Na het Huis van Afgevaardigden moet de Amerikaanse Senaat zich nog over de wet buigen. Als laatste moet president Clinton de wet tekenen. Pas daarna kan de wet in werking treden.Eerdere relevante berichten: Digitale handtekening krijgt wettelijke status (01 december 1999)