Een Democratisch lid heeft samen met drie Republikeinen een wet ontworpen genaamd 'Music Owners' Listening Rights Act of 2000'. Hierin staat dat bedrijven het recht hebben om een database aan te leggen van gekopieerde cd's. Internetters die kunnen bewijzen al in het bezit te zijn van een cd kunnen dan online naar deze muziek luisteren. Dit is precies wat de MyMP3.com-dienst van MP3.com doet. Dit bedrijf werd dit jaar voor de rechter gedaagd door de Recording Industry Asscociation of America (RIAA) en de vijf grote platenlabels. MP3.com heeft inmiddels regelingen getroffen met vier van de vijf labels. Er hangt echter nog altijd een boete van zo'n 250 miljoen boven het hoofd van MP3.com, te betalen aan Universal. De vier congresleden vinden dit geen goede ontwikkeling voor de nog jonge online muziekbusiness. Zij stellen dat diensten als MyMP3.com juist moeten worden aangemoedigd. "Nadat de consument heeft bewezen dat hij een bepaalde cd rechtmatig in zijn bezit heeft, moet hij er via internet naar kunnen luisteren, vanaf welke plek dan ook. De muziek mag echter niet worden uitgewisseld met anderen of worden gebruikt voor commerciële doeleinden", aldus de Democraat Boucher. De RIAA heeft al afwijzend op het wetsvoorstel gereageerd. De belangenorganisatie is doodsbang voor precedentwerking en vreest veel geld mis te lopen. Het is niet waarschijnlijk dat het voorstel nog dit jaar door het Congres wordt behandeld. Mocht de wet worden aangenomen, dan is dat in ieder geval te laat voor MP3.com; een wet kan niet met terugwerkende kracht gelden.