Via de zaak wil fotografe Barbara Nitke een uitspraak uitlokken over de Communications Decency Act (CDA). De CDA is een Amerikaanse obsceniteitswet voor internet. Deze in 1996 aangenomen wet verbiedt de verspreiding van onfatsoenlijk materiaal via internet.

Volgens de tegenstanders van de wet, waaronder Nitke, is de CDA veel te breed van opzet. De wet zou een gevaar vormen voor het recht van vrije meningsuiting. Nitke meent dat de wet een groot probleem kan vormen voor kunstenaars.

"Als deze wet overeind blijft, kan ik mijn site verliezen", meent Nitke. Nitke publiceert op haar site onder meer foto's van sadomasochisme en bondage. "Als kunstenaar kan ik mijn werk alleen doen in een vrije samenleving. Dat is waar deze zaak over gaat."

Een van de grote problemen die tegenstanders met de CDA hebben, is dat het onduidelijk is wat wel en wat niet als obsceen wordt beschouwd. Als iemand uit een staat in het Middenwesten van de Verenigde Staten een klacht indient tegen een site, kan dat al een reden zijn om de betreffende site aan te pakken.