<p/>Het Amerikaanse Ministerie van Justitie en de Amerikaanse staten die de oorspronkelijke rechtszaak tegen Microsoft hebben aangespannen, hebben de beroepsrechter gevraagd het vonnis van rechter Thomas Penfield Jackson te bekrachtigen. Deze rechter oordeelde eerder dat het bedrijf moet worden gesplitst.

Volgens een dossier dat door de aanklagers aan de beroepsrechter is gestuurd, is de Microsoft-zaak 'een klassiek geval van monopoliemisbruik'. Het vonnis van de rechter was uiteindelijk een rechtvaardige remedie tegen de vele overtredingen van Microsoft, zo bepleit het dossier.

Met het dossier laat de regering Clinton duidelijk zien waar zij staat in de zaak tegen Microsoft. Clinton's opvolger George Bush, die volgende week de fakkel overneemt, staat waarschijnlijk een stuk welwillender tegenover een compromis met Microsoft, of zelfs het afblazen van de aanklacht. De Amerikaanse staten hebben al aangegeven met de zaak door te willen gaan als het Ministerie onder de nieuwe regering afhaakt.

De aanklagers krijgen steun van een aantal Microsoft-concurrenten. America Online (AOL) heeft samen met andere bedrijven als Sun en Oracle bij de rechter een verklaring ingediend dat Microsoft moet worden opgesplitst als straf voor hun oneerlijke praktijken. AOL is eigenaar van Netscape, de browsersoftware bedrijf dat de anti-trust rechtszaak aanzwengelde. <b>Vrijspraak voor Microsoft in 38 andere zaken</b><br/>

In de andere rechtszaken waarbij Microsoft betrokken is, gaat het het bedrijf meer voor de wind. Een rechter in Maryland sprak het bedrijf afgelopen vrijdag vrij in 38 zaken die tegen het softwarebedrijf waren aangespannen. Particulieren hadden Microsoft aangeklaagd omdat ze te hoge prijzen hadden betaald voor diens software. Volgens de rechter was de claim ongegrond omdat de eisers de software niet direct van Microsoft hebben gekocht, maar van een tussenverkoper.