Het gebeurt wel vaker dat Wikipedia-gebruikers artikelen bekladden. Deze keer zijn het echter geen verveelde pubers die verantwoordelijk zijn voor de onzinberichten. De aanpassingen blijken te zijn gedaan vanaf ip-adressen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer), zo bericht de Lowell Sun.

Amerikaanse parlementariërs en hun medewerkers blijken fervente gebruikers van Wikipedia. In de laatste zes maanden zijn er vanaf ip-adressen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden duizend veranderingen aangebracht in teksten van de open-source encyclopedie. Over het algemeen betreft het nuttige aanvullingen, maar soms gaat het mis.

Dat lang niet ieder lid van het Huis van Afgevaardigden het beste voor heeft met Wikipedia bewijst de afgevaardigde Marty Meehan. Deze Democraat uit Illinois is verantwoordelijk voor de meest genante Wikipedia-aanpassing. Een stagiair van Meehan kreeg de opdracht om de Wikipedia-biografie van Meehan te herschrijven.

De stagiair verwijderde een passage over Meehans belofte dat hij na acht jaar in het Huis van Afgevaardigden zou opstappen. Meehan trok deze belofte later in. Ook informatie over het campagnebudget (het hoogste van alle leden van het Huis van Afgevaardigden) werd van Wikipedia verwijderd.

In plaats daarvan verscheen een ronkende tekst over Meehan. "Zijn financieel verantwoordelijke stemgedrag heeft hem lof opgeleverd van burgerorganisaties. In 2004 werd hij met een ruime meerderheid herkozen."

Wikipedia-oprichter Jimmy 'Jimbo' Wales veroordeelt de werkwijze van (de medewerkers van) Meehan. Volgens Wales is het verwijderen van feitelijke informatie in strijd met de principes van de online encyclopedie.

In een brief aan de Lowell Sun ontkent Meehan dat hij op de hoogte was van de aanpassingen in zijn Wikipedia-biografie. "Het internet is een plaats voor de vrije en open uitwisseling van ideeën en opinies. Het getuigt van een slechte inschatting van mijn medewerkers om tijd te besteden aan het bijwerken van mijn Wikipedia-lemma."