De negen staten hebben een verzoek daartoe ingediend bij rechter Colleen Kollar-Kotelly. De staten zeggen de broncode nodig te hebben om te kunnen controleren of de claim van Microsoft dat het maken van een 'uitgeklede versie' van Windows 'technisch onmogelijk' is, klopt. De staten eisen in hun rechtszaak tegen de softwarereus uit Redmond dat het softwarebedrijf een 'gestripte versie' van zijn besturingssysteem maakt. Door Microsoft te dwingen een uitgeklede versie op de markt te brengen, zou er een einde gemaakt kunnen worden aan de koppelverkoop die het softwarebedrijf nu toepast: wie Windows koopt, krijgt daar automatisch allerlei andere programma's (zoals de Internet Explorer en de Media Player) bij. Op die manier kan Microsoft zijn monopolie op de markt voor besturingssystemen uitbreiden naar andere markten. De staten verzoeken Kollar-Kotelly ook om een technische deskundige aan te stellen die onafhankelijke meningen kan geven over de technische onderwerpen waarover de twee partijen in gevecht zijn verwikkeld. Microsoft heeft de twee verzoeken van de staten afgewezen.