Miljoenen Amerikanen gebruiken internet voor hulp voor een ingrijpende beslissing, een verhuizing of het kiezen van een school voor je kinderen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse denktank Pew Internet waarover de BBC bericht. De helft van de ondervraagden zegt dat internet een belangrijke rol heeft gespeeld bij tenminste een van de vijftien door de onderzoekers aangedragen belangrijke beslissingen. Het gaat daarbij onder meer om het ondersteunen van een zieke geliefde of het verkrijgen van belangrijk financieel advies. Ook bij het zoeken naar een baan blijkt internet een belangrijke rol te spelen. Maar liefst 28 procent van de ondervraagden die de afgelopen twee jaar van baan waren gewisseld, gaf aan dat internet een belangrijke rol speelde bij de keuze. Op relaties heeft internet een iets minder grote invloed. Van degenen die de laatste twee jaar een nieuwe relatie begonnen of er juist een punt achter zetten, beweert 15 procent het net daarvoor als middel te hebben ingezet. Geen enkele persoon die een scheiding achter de rug heeft, gebruikte internet voor emotionele steun. Voor het onderzoek ondervroeg Pew Internet 1415 internetters.