Uit een onderzoek van sociologen van de Duke University in New Arizona, blijkt dat het aantal mensen dat aangeeft met niemand over belangrijke kwesties te kunnen praten, verdubbeld is ten opzichte van twintig jaar geleden. Het gemiddelde aantal mensen waarmee de respondenten over belangrijke zaken praten, daalde in dezelfde periode van drie naar twee.

'Deze veranderingen zijn slecht voor onze samenleving. Het hebben van nauwe banden met anderen zorgt voor een vangnet', aldus Lynn Smith-Lovin, hoogleraar sociologie aan de Duke University. De data uit het onderzoek is afkomstig uit een enquete die de Universiteit van Chicago sinds 1972 houdt.

In het onderzoek van de Duke University werden 1500 respondenten in 1985 en in 2004 ondervraagd over hun sociale contacten. Onderzoekers geven aan dat een mogelijke oorzaak van de afname van vriendschappen gevonden kan worden in de interpretatie van de vragen. Respondenten die in 2004 aan het onderzoek deelnamen hebben wellicht communicatie via e-mail en chatprogramma's zoals MSN Messenger, niet als een 'gesprek' geïnterpreteerd, waardoor de resultaten mogelijk vertekenen.