De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU en enkele andere privacyvoorvechters willen tegenwicht bieden aan de druk van onder meer Facebook op Europarlementariërs om de voorgestelde dataprotectieregels af te zwakken, meldt TechWeekEurope. De Amerikaanse organisaties willen dat Brussel deze suggesties van Amerikaanse bedrijven hard van de hand wijst.

Verzet Amerikaanse organisaties

“We vertellen ze dat Amerikaanse NGO's de voorgestelde wet hartgrondig steunen. De roep uit de VS om hem af te zwakken moet worden verworpen", stelt de directeur van het Amerikaanse Center for Digital Democracy Jeffrey Chester. Ook de American Civil Liberties Union (ACLU), Amerikaanse consumentenbond Consumer Federation of America en de privacygroep Friends of Privacy US komen naar Brussel om de dataprotectiewet te steunen.

De groeperingen willen een tegengeluid laten horen. Onder meer Facebook stelt dat de Europese voorstellen de privacy juist zullen schaden. Volgens de exploitant van het grote sociale netwerk moeten er om data fatsoenlijk te kunnen wissen juist nog meer gegevens van consumenten worden verzameld, zoals naar welke sites statussen en foto's worden doorgeplaatst.

Ook Amerikaanse opsporingsdiensten zijn fel tegen het Europese voornemen gekant. De Amerikaanse ambassadeur in de EU waarschuwt dat samenwerkingsverbanden uiteen dreigen te vallen, als bijvoorbeeld de FTC geen informatie meer kan opvragen bij Europese bedrijven.

Europese botsing dreigt

Dit weekend bleek dat Europese ministers vinden dat nieuwe privacyregels het bedrijfsleven niet te veel in de weg moeten staan, omdat dit het internet zou frustreren. De Data Protection Regulation kan tot botsingen leiden tussen het Europarlement en de Raad van Ministers die bang is dat strakke regels gratis internetdiensten zullen dwarsbomen.

De Amerikaanse lobbygroepen van privacyvoorvechters scharen zich achter het uitgebreide voorstel van Europarlementariër Jan Philipp Albrecht (PDF). Hij wil juist dat het voorstel verder wordt aangescherpt en dat bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden expliciet het "recht om gewist en vergeten te worden" benoemt. Ook stelt hij voor dat burgers de gegevens die over ze verzameld zijn zelf kunnen inzien en via een standaardmethode moeten kunnen uitwisselen met andere diensten.

De datawet heeft nog een moeizame weg voor zich liggen. Over de voorstellen van Albrecht moet eerst nog gepraat worden en vervolgens moet de Raad van de Europese Unie het voorstel goedkeuren. Ministers van de lidstaten lijken dus niet enthousiast te reageren op de voorstellen. Aan de Raad kan de datawet daarom nog een stevige dobber hebben. Pas na eventuele goedkeuring komt tot een stemming in het Europarlement.