De leden van de commissie – het House Judiciary Committee – hebben enkele belangrijke elementen uit hun anti-spamwetsvoorstel geschrapt. In een eerdere versie werd consumenten de mogelijkheid gegeven om bedrijven aan te klagen die iemand blijven spammen ondanks verzoeken diegene van hun lijst te halen.Deze mogelijkheid is in het nieuwe voorstel geschrapt. Wel zijn er andere regeltjes toegevoegd. Zo moeten bedrijven die pornografisch materiaal via massamailings onder de aandacht proberen te brengen expliciet aangeven dat de mail `adult content' bevat. Verder moeten ISP's spammers kunnen aanklagen die `aanwijsbare schade' hebben veroorzaakt.Republikein Heather Wilson – een van de krachten achter het oude voorstel – is teleurgesteld over de veranderingen in het wetsvoorstel, dat bekend staat onder de naam The Unsolicited Commercial Electronic Mail Act of 2001. Volgens haar doet het nieuwe voorstel te weinig om families te beschermen tegen de grote hoeveelheden spam die hun e-mailboxen iedere dag komt binnenzeilen.Wilson blijft daarom ijveren voor het oude voorstel. Hierin staat niet alleen dat spammers een duidelijk en werkend reply-adres moeten vermelden waaraan de ontvanger kan terugmailen dat hij niet gediend is van spam, maar worden ook maatregelen genoemd tegen spammers. Wie ondanks verzoeken dat niet te doen toch blijft spammen, kan volgens het oude voorstel een boete van 500 dollar per spambericht tegemoet zien, met een maximum van 50.000 dollar per geval. Het voorstel gaat eerst nog naar het House Rules Committee, dat zal gaan bepalen welk voorstel naar het volledige Huis van Afgevaardigden zal gaan. Hierna moet de Senaat nog goedkeuring verlenen.