Het conflict gaat eigenlijk vooral over afspraken die niet zouden zijn nagekomen. De gemeente Amersfoort verwijt Centric dat het niet werkende software heeft opgeleverd, terwijl Centric volhoudt dat Amersfoort niet wilde meewerken aan een noodzakelijke goedkeuringsprocedure. Daardoor bleven 'kleine verbeteringen' liggen.

Eindeloze lijst klachten

In 2008 schreef Amersfoort een Europese aanbesteding uit voor de levering en implementatie van een zogeheten MidOffice Suite en een document management systeem. Uiteindelijk werd de opdracht gegund aan Centric, dat hiervoor ook nog met partners zou samenwerken.

Nadat een eerste versie werd opgeleverd, constateerde de gemeente diverse gebreken. Het aantal klachten van de gemeente is zowat eindeloos: de e-formulieren werken niet goed met alle gebruikte webbrowsers, verwijderde documenten blijven staan in een takenoverzicht, invoer en metadatering van digitale documenten werken onvoldoende, het scannen van grote hoeveelheden documenten tegelijk is niet mogelijk, de zoekfunctionaliteit is beperkt en omzetting naar bepaalde bestandsformaten wordt niet ondersteund. Zo gaat het alinea's lang door.

Geen open standaarden

Naast de grote hoeveelheid klachten zijn er bezwaren van meer algemene aard. Zo zou Centric buiten de afspraken om nauwelijks gebruik hebben gemaakt van open standaarden. Een van de partners zou daardoor niet goed nieuwe diensten hebben kunnen toevoegen. Centric bestrijdt dat.

Ook moest een oplossing worden aangeboden op basis van reeds bestaande en bewezen technologie. De gemeente Amersfoort vindt dat er sprake is van een 'applicatie in ontwikkeling'.

De correspondentie met Centric is allerminst vriendelijk, zo blijkt uit het tussenvonnis van de rechtbank. "U overhandigt uw eigen testscripts en testresultaten, waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken aantoonbaar zijn verholpen", zo eist de advocaat van de gemeente Amersfoort. Centric, hoewel bereid om de problemen op te lossen, dreigt met juridische stappen als Amersfoort "blijft persisteren in een onwillige houding."

Verstoorde relatie

In augustus 2013, wanneer Amersfoort nog altijd geen voortgang ziet, zegt de gemeente de samenwerking met Centric op. Centric eist daarop de betaling van enkele tonnen, plus rente en een schadevergoeding.

De verstandhouding lijkt dusdanig verstoord dat een lijmpoging niet meer tot de mogelijkheden behoort. In het tussenvonnis wordt al gedetailleerd over toewijzing van de schade gesproken.

De rechter heeft inmiddels al wel grotendeels in het voordeel van Centric beslist. Centric houdt vol dat de gemeente geen medewerking heeft willen verlenen aan het doorlopen van de goedkeuringsprocedure, zoals contractueel was afgesproken. Maar de gemeente Amersfoort zegt dat Centric geen deugdelijk acceptatieplan heeft aangeleverd. Het doorlopen van de goedkeuringsprocedure zou dan ook zinloos zijn gewest omdat de uitkomst daarvan al vaststond, namelijk dat Amersfoort de oplevering niet zou accepteren, vindt de gemeente. Maar de rechter constateert dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt en er voor Amersfoort geen argumenten waren om niet mee te werken.

Schade

In veel gevallen komt de rechter ook al tot de conclusie dat er van gebreken geen sprake is. Wel is er bijvoorbeeld een discussie over gebruikersbevoegdheden. De gemeente krijgt nog wel de gelegenheid om het een en ander toe te lichten. Voor enkele gevallen wil de rechter de mening van experts horen.

Het is maar de vraag of schade van beide kanten kan worden toegewezen. Centric vindt dat Amersfoort decharge heeft verleend voor die delen van MidOffice die in productie zijn of in de productie-omgeving zijn opgeleverd. Dit heeft volgens Centric tot gevolg dat de overeenkomst voor wat betreft die onderdelen van MidOffice niet meer voor ontbinding vatbaar is. Op dit punt vindt de rechtbank de afspraken echter te onduidelijk.

Op 29 juni mag Centric zijn visie opnieuw toelichten. Het eindvonnis laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten.