Amsterdam start met de bouw van het testmodel voor zijn toekomstige smart grid. Onder de koepel van projectbureau Green IT Amsterdam werken netwerkbedrijf Alliander, routerproducent Cisco, IBM, EMC en de gemeente aan het prototype dat moet fungeren als losgekoppeld datacenter dat via een glasvezelverbinding een grid vormt.

Project liep vertraging op

Er zijn al langere tijd plannen voor deze nieuwe vorm van de bouw van datacenters. Het project onder de werktitel OZZO dook twee jaar geleden voor het eerst op, maar liep diverse malen vertraging op vanwege de financiering.

Green IT Amsterdam heeft recent bij een bijeenkomst besloten door te gaan met de daadwerkelijk bouw van een testmodel, waarbij zogeheten 'vBlocks' ter grote van kleine serverruimtes worden gekoppeld. Het projectbureau hoopt dat meer nieuwe partners zich aansluiten.

Green IT wil vooruitlopen op toekomstige energietekort in de regio Groot-Amsterdam. Dat gebied telt volgens de gemeente momenteel 40 datacenters. Een aantal waarvan verwacht wordt dat het in de toekomst verder groeit. Omdat de lokale elektriciteitsvoorzieningen (Nuon-centrales, het Afval Energie Bedrijf en windturbines) om den duur niet mee kunnen groeien, acht het bureau een alternatief noodzakelijk.

Dataopslag onderverdelen

Bij het concept van het smart grid wordt opgeslagen data onderverdeeld in de groepen 'hot', 'cold' en 'frozen' data. De groepen krijgen aparte 'kleine' datacenters, die op verschillende ecologische plekken in de regio gebouwd worden, op basis van het gebruik (opvragen) van de data.

Volgens de huidige trend worden datacenters juist gebouwd in steeds grotere efficiënte gebouwen met meerdere verdiepingen, legt datacenter-architect Markus Leberecht uit aan Computerworld.nl. Green IT Amsterdam gelooft desondanks in zijn smart grid.

“We beseffen terdegen dat er voldoende uitdagingen zijn met onder meer de connectiviteit, de veiligheid en het monitoren van het smart grid. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het technisch mogelijk is en in de toekomst noodzakelijk vanwege de alsmaar groeiende behoefte aan IT-opslag en cloudcomputing. Dit is een manier om dat op te lossen", meldt Hans Timmerman van deelnemer EMC aan Webwereld.

Het nieuwe concept van dataopslag uitgelegd: Lees meer op Computerworld.nl over dit mogelijke datacenter van de toekomst.