De gegevens zijn afkomstig van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam. Ontwikkelaars kunnen met deze datatoegang informatie toevoegen aan kaarten en bijvoorbeeld kwalitatief betere routeplanners maken. De data wordt vrijgegeven onder het motto “Wij de data, u de apps". Webwereld heeft de diverse databestanden alvast in handen gekregen.

Parkeren 2.0

Nu komt ook informatie via open standaarden beschikbaar over welke parkeerzones waar zijn en welke prijzen op welk moment van de dag worden gehanteerd. Daarnaast ook waar de ruim 200 parkeergarages in Amsterdam zijn en waar de goedkopere P+R locaties zijn.

Voor wie een auto met elektrische moter heeft, biedt de gemeente oplaadstations aan, waarvan de locatie ook is opgenomen in de geopenbaarde informatie. Alle informatie wordt dusdanig aangeleverd dat het eenvoudig op kaarten te projecteren is. Hierdoor kunnen dus ook routeplanners meegaan in deze datastroom.

Fietsen, taxi's en touringcars

Voor de fietsers zijn de locaties vrijgegeven van bewaakte stallingen die minimaal 24 uur gratis parkeren aanbieden. Betaalde fietsenstallingen en die met kortere gratis periodes zijn niet opgenomen in de nu vrijgegeven datasets. Verder zitten in de geopenbaarde Amsterdamse informatieberg ook de diverse plekken waar taxistandplaatsen zijn.

Een aparte dataset voor touringcars geeft aan welke verplichte routes ze moeten volgen, waar ze mensen in en uit mogen laten stappen en waar er voor deze weggebruikers parkeerplaatsen zijn. Voor de wintermaanden geeft de gemeente vrij welke routes worden gevolgd voor het strooien van zout en wie daar verantwoordelijk voor is: het betreffende stadsdeel of de DIVV zelf.

Milieu-informatie

Omdat sommige vrachtwagens in de ogen van de gemeente te vervuilend zijn, kent de hoofdstad milieuzones. De dataset die aangeeft welke categorie milieuzone beschikbaar is, wordt nu ook vrijgegeven. Gebruikers kunnen meteen controleren of die zone goed is samengesteld. In de data wordt namelijk per wegvlak ook de voorspellingen weergegeven voor verkeersintensiteit, luchtkwaliteit en geluidshinder voor 2015, 2020 en 2030.

Alle data komt vanaf vandaag beschikbaar onder een open data-licentie zonder restricties. “Nieuwe aanbieders van belparkeren en parkeerapps hebben staan trappelen om zich op de Amsterdamse markt te begeven", stelt Eric Wiebes, wethouder Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en ICT. "De toekomst is een applicatie voor de mobiele telefoon die de reiziger voorziet van multimodale reisinformatie richting bestemming, dáár wil ik naartoe."