De gemeenteraad heeft een motie daartoe vorige week unaniem aangenomen. Daarmee worden alle vrijvallende licentiegelden als gevolg van het aflopen van het Enterprise-contract met Microsoft door de Raad geoormerkt voor de verdere uitrol van open werkplekken.

Het gaat om 900.000 euro voor het vervolgen van Fase B1 Open.Amsterdam, het project dat open source werkplekken bij de gemeentelijke instanties installeert. Een niet nader gespecificeerd restbedrag zal worden besteed aan projecten die het gebruik van open standaarden en/of open source software bevorderen, zo besloot de Raad.

Het College van B&W had zelf recentelijk de suggestie gegeven om de gelden op deze wijze aan te wenden.

Geen Windows 7 voor Amsterdam

Amsterdam had tot 1 oktober een raamcontract met Microsoft voor ruim 14.000 werkplekken met Windows, Office en toegangslicenties (Client Access Licence) voor Windows Server, Exchange en Sharepoint.

Nu dit verlopen is kan Amsterdam geen aanspraak meer maken op 'Software Assurance', dus geen upgrades, thuisinstallaties, TechNet-support of trainingen meer. Maar Amsterdam heeft eeuwigdurende gebruiksrechten voor de afgenomen licenties en het blijft ook gewoon updates en patches ontvangen.

Volgende versnelling

Na een uitgebreide evaluatie(pdf) kan Open.Amsterdam nu met de zegen van het College en de Raad in de volgende versnelling van 'voortzetting, doorontwikkeling en uitrol'. Tot nog toe werden vooral desktops bij stadsdeel Zeeburg en de Dienst Wonen 'geopend'.

De open source werkplek omvat Suse Linux Enterprise Desktop, Open Office, Firefox, Zimbra (groupware: mail, agenda, chat) en Gosa, een beheertool die werd ontwikkeld voor LiMux, het open source project van de gemeente München.