De plannen werden bekendgemaakt bij de presentatie van het onderzoeksrapport Energiebesparing in datahotels van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Hergebruik restwarmte

Aanleiding voor het Green-IT project is de ambitieuze doelstelling van de gemeente Amsterdam om het CO2-verbruik in 2025 met 40 procent te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990. Aangezien de ICT-branche in de regio Amsterdam sterk is vertegenwoordigd en omdat deze sector veel stroom verbruikt, kan deze een grote bijdrage aan leveren.

Met 7,5 procent van het totale stroomverbruik is de ICT-branche één van de grootverbruikers van elektriciteit. Met name datahotels en serverruimtes in kantoorgebouwen verbruiken veel stroom; het energieverbruik is vergelijkbaar met dat van 875.000 huishoudens. Uit het rapport, dat in opdracht van de gemeente is opgesteld, blijkt dat innovatieve technieken een reductie van zo'n 10 tot 20 procent kunnen opleveren.

Scherp, maar haalbaar

Het rapport geeft ook een aanzet voor criteria op basis waarvan de energie-efficiëntie van datahotels onderling vergeleken kan worden. Gemeentes en provincies kunnen deze indicatoren gebruiken om datahotels te beoordelen. Enkele bouwers van datahotels hebben inmiddels positief gereageerd op het ECN-rapport. De voorgestelde norm vinden ze weliswaar 'scherp', maar haalbaar.