Per ambtenaar wordt jaarlijks circa 8500 euro uitgegeven aan aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van ict. Het Nederlandse gemiddelde ligt rond de 5000 euro per ambtenaar. "Een verontrustend beeld", schrijft de Dienst ICT van Amsterdam, die de ict-situatie in de hoofdstad door de mangel haalde.

Oorzaak voor de hoge kosten is "de enorme versnippering in het Amsterdamse applicatielandschap". Er is een grote hoeveelheid informatiesystemen en applicaties om te ondersteunen. Die versnippering veroorzaakt volgens Dienst ICT een jaarlijkse schadepost van circa 30 miljoen euro.

Groeiende ontevredenheid

"Het roer moet nú radicaal om", aldus het rapport 'ICT op Open Amsterdams Peil'. "Als er niet fors wordt ingegrepen dan zal de situatie leiden tot "groeiende ontevredenheid van haar burgers, vanwege gebrek aan gewenste kwaliteit van dienstverlening en handhaving".

De nieuwe coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks besloot eind april de ict-problemen aan te pakken met een investering van 100 miljoen euro. Met deze eenmalige investering moet het aantal applicaties worden teruggebracht van 15.000 naar ongeveer 3000. Vanaf 2014 moet dit een structurele bezuiniging van 22 miljoen euro per jaar opleveren.

Veel vraagtekens

Chris Verhoef, hoogleraar informatica aan de VU, noemt de voorstellen van de coalitie in Het Parool 'uiterst discutabel'. "De kans is groot dat dit geld niet effectief besteed zal worden. Wat mij betreft: nu afschieten wegens een business case met heel veel vraagtekens."

In 2008 constateerden de consultants van McKinsey ook al wanorde bij de ict-organisatie in Amsterdam. Nadien werd besloten een Dienst ICT in Amsterdam op te richten, die verantwoordelijk is voor het actuele rapport.

Open source

Open source en open standaarden, waar de Amsterdamse gemeenteraad al langer op aandringt, hebben geen prioriteit in de nieuwe ict-plannen. "De pijnlijke waarheid is dat Amsterdam op dit moment niet in staat is om dergelijke ambities door te voeren – eerst zal, zoals de Raad ook al constateerde, een grootschalige operatie plaats moeten vinden om te standaardiseren en te consolideren."

Bron: Dienst ICT