De regio Amsterdam wil de tekorten in de komende jaren zoveel mogelijk oplossen door in te zetten op twee sporen: meer instroom vanuit het onderwijs en grote werving vanuit het buitenland. In opdracht van de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) is daartoe een onderzoek gestart naar de ontwikkelingen in de ict-sector. Daarbij worden ook mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd. Op basis van dat onderzoek worden nu concrete acties bedacht.

De tekorten aan ict-ers doen zich niet alleen voor in de ict-sector zelf, maar ook bij bedrijven in andere branches, zoals de financiële en dienstverlenende sector, zegt Ger Baron, projectmanager bij het ict-cluster van AIM. De stichting moet aanjager zijn van de Amsterdamse kennisindustrie. Voor de ict-sector geldt echter dat de economische groei zal stagneren als de huidige tekorten aan gekwalificeerd personeel verder toenemen.

Logica, TomTom, ING en Tele2

Het onderzoek noemt een aantal bedrijven uit de regio Amsterdam die het meest kampen met niet-invulbare vacatures. Daaronder natuurlijk ict-gerelateerde bedrijven als Logica, Inter Access en TomTom, maar ook banken als ING, Binck Bank, De Nederlandsche Bank en ABM Amro. Ook de provincie Noord-Holland staat in de top twintig, net als Nuon, Alliander en Tele2.

AIM mikt nu op het intensiveren van de werving in het buitenland. Met name het aantrekken van hoger opgeleid ict-personeel op redelijk korte termijn moet een deel van de regionale tekorten gaan opvangen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat vooral Russische ict-ers graag de reis naar Amsterdam willen maken.

Naast Oost-Europeanen blijken ook Aziaten nog steeds populair, zegt Baron. “Dat terwijl op dit moment het vrijkomend arbeidspotentieel in Duitsland en Ierland groot is. Niettemin worden die landen nog over het hoofd gezien. Daar een advertentie plaatsen komt nog zelden voor.”

Amsterdam 'ICT Capital'

Volgens Baron moet bij de internationale promotie van Amsterdam niet alleen de nadruk worden gelegd op de toeristische kwaliteiten. Amsterdam moet bekendheid krijgen als 'ICT Capital' van Europa. Niet alleen voor hardcore ict, maar ook voor social media, augmented reality games en de contentindustrie.

Buitenlandse arbeidskrachten stellen echter als belangrijkste eis dat er fatsoenlijke huisvesting is. Ook daaraan is gedacht, zegt Baron. “Te denken valt aan het ombouwen van lege kantoorpanden.” In het rapport wordt verder gesproken over het inrichten van een gezamenlijke campus in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Een andere huisvestingsoplossing is een apart gebied te bestemmen voor woonruimte voor buitenlands talent.

Niet-ict-ers in de ict

Volgens Baron is de problematiek op de ict-arbeidsmarkt complex doordat ict-ers te weinig mogelijkheden overwegen om buiten de eigen sector aan de slag te gaan. Tegelijkertijd zijn niet-ict-ers onbekend met de mogelijkheden. Zo wil het overgrote deel van de afstuderende ict-ers aan de slag in de sector zelf en zien zij niet de mogelijkheden om in de energiesector aan de slag te gaan.

“Ook aan de andere kant zien wij die blinde vlek. Bedrijfskundigen, maar ook mensen met een hogere verpleegkundige opleiding, krijgen in de bedrijfsprocessen veel met ict te maken, maar zien nog te weinig de mogelijkheden daarmee iets meer te doen. Die zij-instroom moet op gang komen.”