We komen misschien niet onder de door bedrijven en overheden zo opgehemelde cashloze maatschappij uit. Kinderen worden nu alvast aangeleerd niet meer het spaarvarkentje te breken als het tijd wordt voor die ene aankoop. Ouders schrijven in toenemende mate geld digitaal over of geven zakgeld in de vorm van online tegoeden.

Betaalportals voor kinderen

Een onderzoekje in het Verenigd Koninkrijk onder tweeduizend ouders laat zien dat 34 procent wekelijks wat geld overmaken naar een rekening van het grut en 28 procent in digitale betaalmiddelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Xbox Live-, PSN- of iTunes-tegoed. 38 procent van de ouders gelooft niet in zakgeld en schrijft wekelijks geld over naar een spaarrekening die op latere leeftijd aangesproken kan worden.

Financieel technologiebedrijf Intelligent Environments meldt naar aanleiding van het onderzoek dat het opvallend is dat er maar weinig Britse banken zijn die betaalrekeningen aanbieden voor kinderen onder de 11 jaar oud. Voor kinderen van 6 of jonger zijn die er al helemaal niet. Intelligent Environments roept banken op om financiële portals op te zetten voor jonge kinderen.