Het handelsverdrag met Canada, CETA geheten, bevat veel inhoud van het omstreden ACTA. Dit blijkt uit documenten die deze week zijn uitgelekt over de onderhandelingen van de Europese Unie met Canada over het veelomvattend CETA. Een groot deel van ACTA is gekopieerd in de werkdocumenten van het Canadese verdrag. Direct na het uitlekken, is er op internet door privacy-activisten groot alarm geslagen. Dat is onnodig, reageert Marietje Schaake, Europarlementariër namens D66.

Alarm over achterdeur naar ACTA

De politieke groep in het Europarlement waartoe D66 behoort, ALDE, heeft inmiddels om opheldering gevraagd over de inhoud van CETA. Daarbij wil de groep ook openheid over de onderhandelingen over dat verdrag. Het hoofdstuk betreffende intellectueel eigendom in CETA lijkt rechtstreeks gekopieerd uit ACTA.

Die wel erg letterlijke gelijkenis heeft onder meer Canadees activist Michael Geist alarm doen slaan over een achterdeurtje voor de Europese Commissie om alsnog ACTA erdoorheen te duwen. Maar dat is niet aan de orde, zegt Marietje Schaake. Zij wijst erop dat de gelekte documenten stammen uit februari van dit jaar, nog voordat ACTA in het Europees Parlement is afgewezen.

Onderhandelingen lopen nog

“Ik kan me voorstellen dat het in februari voor de Commissie nog logisch leek dezelfde bepalingen op te nemen in CETA", zegt de Europarlementariër. Zij voegt toe dat het Canadese verdrag "overigens een veelomvattend verdrag is dat niet te vergelijken is met het 'handhavingsverdrag' ACTA."

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Canada over CETA lopen nog. Het zal zeker tot begin 2014 duren voordat het verdrag ter goedkeuring in het Europees Parlement komt. “We hebben het nu dus al op de radar en zullen het zeker goed in de gaten houden", zegt Schaake. “Het lijkt me dat in de volgende onderhandelingsdocumenten zal blijken dat de Europese Commissie de ACTA-teksten alweer heeft laten vallen."

'Alle tijd om aan te passen'

Zelfs als de Europese Commissie dat tegen die tijd nog niet heeft gedaan, is er nog geen man over boord, vindt Schaake. “Het Europees Parlement heeft nog alle kans om aan te dringen op aanpassingen als dat nodig mocht zijn. Maar ik ga ervan uit dat de Europese Commissie de les van ACTA heeft geleerd en de bepalingen weer uit de CETA-onderhandelingen zal verwijderen."

Dat de onderhandelingen tussen Canada en de Verenigde Staten achter gesloten deuren plaatsvinden, stuit niet op bezwaar bij Schaake. “Bij het onderhandelen over handelsakkoorden gaat veel gevoelige informatie om, die direct van invloed kan zijn op beurskoersen. Dat wil je niet in de openbaarheid doen." Eerder is het vergaande ACTA ook in het geheim uitonderhandeld door de deelnemende landen. "Maar dat was dus onnodig, omdat het mijns inziens geen handelsverdrag was, maar een handhavingsverdrag", zegt Schaake.

Bits of Freedom: Europarlement aan zet

Ook Bits of Freedom wijst erop dat de gelekte documenten uit februari komen, dus voor de schipbreuk van ACTA in het Europees Parlement. Wel schrijft de organisatie dat de Nederlandse politiek en de Europarlementariërs nu het proces scherp in de gaten moeten houden en "de Commissie duidelijk moet maken dat een mandaat om over ACTA of overeenkomstige bepalingen te onderhandelen, zoals het geval is bij CETA, ontbreekt."

Overigens denkt BoF dat Canada bij enige tegenwind al snel eieren voor zijn geld zal kiezen, omdat de handelsovereenkomst op zich (ook zonder ACTA-bepalingen) te waardevol is.

"Canada kent al veel handelsovereenkomsten met nul of weinig bepalingen over intellectueel eigendom en recent besloten ook de EU en de VS intellectueel eigendom buiten de scope van een handelsovereenkomst te laten. Bovendien is die aanpak in lijn met het advies van een Canadese parlementaire commissie aan haar regering om het interne auteursrechtbeleid buiten huidige of toekomstige handelsonderhandelingen te houden."