Tussen maart en juli van dit jaar heeft een speciaal anti-spamteam van de Korea Information Security Agency ( KISA) de balans opgemaakt. Uit onderzoek onder duizend internetters blijkt dat het aantal spammailtjes met een factor drie is gedaald. Opvallend genoeg steeg in die periode het aantal commerciële berichten wel iets. Uit de gegevens van KISA blijkt verder dat zo'n 90 procent van de mail in maart spam betrof. Een soortgelijk onderzoek in mei toonde aan dat dit percentage was gedaald dot 75 procent. In juli was iets meer dan 70 procent spam. Volgens Aaron Won-Ki Chung, onderzoeker bij KISA, komt deze daling door de gewijzigde wetgeving. "De [aangepaste] wet die spam reguleert is in december vorig jaar aangenomen", aldus de onderzoeker. "De boete is nu verhoogd tot tien miljoen won (ongeveer 7600 euro, red). Eerst was dit nog vier miljoen won." De nieuwe wet stelt onder meer dat het strafbaar is automatisch mailadressen te genereren, mailadressen op websites te verzamelen of technische spamblokkades te omzeilen.