Het mag dan misschien een detail lijken, het is wel een saillant detail: een promotiecampagne opzetten om een concurrerend besturingssysteem in een kwaad daglicht te stellen en vervolgens juist dát besturingssysteem gebruiken voor een website. Unisys en Microsoft, dat samen een 'verbond' gesloten hebben, presteren het.

De website, 'We have the way out', waar het allemaal om draait, is een onderdeel van een nieuwe reclamecampagne van de beide bedrijven. In die campagne wordt Unix als een 'dure valstrik' omschreven en wordt geprobeerd de klant over te laten stappen op de software van Microsoft en Unisys.

Maar die bewuste website draait wel op FreeBSD, een open-source versie van Unix, zo leert een zoekopdracht op Netcraft, een website die onder meer probeert te achterhalen van welk systeem een webserver gebruik maakt.

Wellicht een 'foutje' waar de beide bedrijven niet op gelet hebben toen men de opdracht gaf de website in het leven te roepen.