Michiel Soer, een onderzoeker aan de Universiteit Twente, heeft een antenne ontwikkeld waarmee hij een einde maakt aan interferentie binnen een spectrum. Doordat er weinig frequenties beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld je thuis-wifi komt het vrijwel altijd voor dat ergens in de nabijheid een wifi-router staat die in hetzelfde spectrum uitzendt. Dat signaal kan dan een flinke domper geven op de snelheid van je eigen wifi-signaal.

Stoorsignaal neutraliseren

Om dat te ondervangen heeft Soer een soort anti-wifi ontwikkeld. De kunst is om met vier ontvangers te werken waarbij het storende signaal is uit te peilen doordat de eerste ontvanger het signaal eerder oppikt dan de vierde en laatste ontvanger. Daardoor is het signaal te berekenen en stuurt de antenne een signaal terug dat precies in tegenfase is. Daardoor wordt het stoorsignaal geneutraliseerd en wordt het eigen signaal versterkt.

De technologie bestond al, maar was erg duur om te maken. Maar Soer is gespecialiseerd in Integrated Circuit Design en ontwikkelde kleinere circuits waardoor de productie sneller en goedkoper kan. Daardoor is de uitvinding van de UT ook direct te vermarkten.

Het onderzoek is onderdeel van het STARS-project waarin de UT participeert met chipmaker NXP, Thales en TNO.