The WayBack Machine van The Internet Archive, een online Amerikaanse bibliotheek, is een van de populairste manieren om te kunnen zien hoe het web er in vroegere tijden uit zag. De huidige machine kampt met de nodige problemen. De resultaten zijn niet altijd even overzichtelijk en de dienst had vanwege de enorme groei ook last van serverproblemen. Daarom is het tijd voor iets nieuws. Sinds vandaag wordt een nieuwe beta van de machine getest.

Tijd voor vernieuwing

"Dit is een van de belangrijke tools om de informatie die ogenschijnlijk lijkt te zijn verdwenen toch terug te halen", zegt onderzoeker Eric Hennekam die zich dagelijks met archieven bezig houdt. Volgens hem werd het ook hoog tijd dat de WayBack Machine vernieuwd werd.

De WayBack Machine documenteert niet het hele internet. Wie wil kan bijvoorbeeld zijn site opgeven om gecrawld (binnengehaald) te worden. "Ze kijken natuurlijk ook naar hoe belangrijk een site is", legt Hennekam uit. Het archief is dus alles behalve volledig. Toch valt er veel relevante informatie terug te vinden.

Meer overzicht

De nieuwe beta ziet er voornamelijk uit als een zoekmachine a la Google. Er zijn twee knoppen geplaatst onder het url-veld: de eerste laat de meest recente opgeslagen versie van een site zien met bovenin een tijdlijn, zodat door de geschiedenis van een site kan worden genavigeerd. De tweede knop laat de geschiedenis van een website zien aan de hand van een kalender. In de kalenderfunctie wordt per dag weergegeven of de homepage van een website is gecrawld, en zo ja, hoe vaak dat is gebeurd.

"Die kalender vind ik heel overzichtelijk. Die kalenderinterface is ook een van de belangrijkste vernieuwingen", vindt Hennekam. De oude kalenderfunctie werd als weinig overzichtelijk ervaren. De nieuwe machine is nog lang niet volledig. "Het viel mij op dat er soms gewoon een heel deel wegvalt. Het lijkt alsof ze een paar maanden helemaal niks hebben gearchiveerd. Als je dan naar de oude kijkt blijkt dat ze dat toch hebben gedaan."

Nederlandse versie

De makers van de WayBack Machine zijn zich er terdege van bewust dat de nieuwe site verre van perfect is. Ze roepen gebruikers dan ook op om problemen aan te kaarten. Voorlopig staat de oude versie van de machine ook nog online.

Ook in Nederland wordt onder andere door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gewerkt aan een webarchief. In 2013 wil de KB 10.000 Nederlandse sites hebben binnengehaald.