De Europese Commissie verwacht dat het handelsverdrag binnenkort getekend kan worden. De onderhandelaars hebben "bijna alle inhoudelijke kwesties constructief opgelost" schrijft de woordvoerder van Eurocommissaris Karel de Gucht. Dit heeft geleid tot een grotendeels afgeronde tekst die wordt voorgelegd aan de verschillende landen die zich nog moeten buigen over de losse eindjes. Het gaat niet meer om grote meningsverschillen.

"De deelnemers hebben afgesproken voortvarend te werken aan het oplossen van een klein aantal overgebleven kwesties die verder onderzoek behoeven", aldus de EC. Het is de bedoeling om de definitieve tekst "zo snel mogelijk" klaar te hebben. De LA Times bericht dat het nog enkele weken voordat de deal rond is.

Internet

Volgens de krant, die zich baseert op Brusselse bronnen, steggelen de EU en de VS nog over hoe strikt de regels rondom intellectueel eigendom moeten zijn. Het meningsverschil gaat voornamelijk over het beschermen van merknamen van voedsel zoals parmezaanse kaas.

Over het gewraakte internethoofdstuk wordt niet gerept, wat suggereert dat de verschillende landen het daar wel over eens zijn. Het internethoofdstuk van het handelsverdrag is een van de meest controversiële hoofdstukken geweest sinds de eerste keer dat er documenten over het verdrag boven tafel kwamen.

Binnenkort gepubliceerd

In eerdere voorstellen werd internetpiraterij rigoureus aangepakt, er werd bijvoorbeeld een mogelijkheid open gehouden om een internationaal three-strikes beleid in te voeren. In een latere versie werd dit voornemen geschrapt. Ook isp's worden niet meer ingezet als copyrightpolitie.

Wat er precies is afgesproken over internetpiraterij is voorlopig nog geheim, ondanks eerdere toezeggingen het proces transparanter te maken. De Europese Commissie belooft de nog immer voorlopige tekst binnenkort te publiceren.