Novell stelt dat Microsoft in de jaren negentig op illegale wijze WordPerperfect en Quattro Pro uit de markt heeft gedrukt. Microsoft zou zijn concurrent essentiële technische informatie hebben onthouden over hoe software met Windows samenwerkt. Daardoor zouden de programma's marktaandeel hebben verloren. Het gaat om de jaren 1994-1996. In die zelfde tijd werd Office van Microsoft steeds dominanter. Niet lang daarna verkocht Novell beide producten met verlies aan Corel.

Novell spande de zaak in 2004 aan, kort nadat Microsoft Novell 563 miljoen dollar aan schadevergoeding had betaald in een mededingingszaak rond het Netware besturingssysteem van Novell.

Microsoft bepleitte dat de Novell claim ongelding zou zijn omdat Novells software niet met Windows concurreert. Een rechter had dat verweer al in 2002 van de hand gewezen.

Een woordvoerder van Novell zei dat de firma zeer tevreden is met de uitspraak.

Microsoft en Novell sloten in november 2006 een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst, maar die staat de rechtszaak niet in de weg. "Dat is de aard van deze sector," zei Novells chief marketing officer John Dragoon tegen Webwereld op de Novell Brainshare conferentie in Salt Lake City. "Deze rechtzaak gaat over een periode lang voor onze samenwerking."