Het bedrijf Nam Tai Electronics sleepte America Online (AOL) al in april vorig jaar voor de rechter nadat enkele internetters op het web negatieve dingen over Nam Tai hadden geschreven. Nam Tai probeerde te achterhalen wie de teksten schreven en eiste daarom van AOL dat de provider de naam bekendmaakte van een AOL-abonnee. AOL heeft dat tot nog toe altijd geweigerd en beriep zich op het recht op anonimiteit op internet, schrijft Reuters. Het hooggerechtshof in Virginia heeft een motie van AOL verworpen waarmee de provider probeerde tegen te houden dat het de naam van de klant bekend moet maken. AOL kan nu in hoger beroep gaan bij het federale hooggerechtshof of binnen tien dagen de naam van de betreffende abonnee bekendmaken.