America Online, 's werelds grootste provider, heeft in een gesprek met Microsoft onthuld dat het ministerie van Justitie wel degelijk op de hoogte was van de plannen van AOL om Netscape over te nemen. Een topman van AOL speelde deze informatie, enkele weken voordat het proces tegen Microsoft op 19 oktober begon, door aan aanklager Boies.

Justitie heeft tot nu toe altijd ontkend dat ze wist van de omvangrijke plannen van AOL met Netscape. In november vorig jaar, een maand nadat het proces aanving, werd officieel bekend dat AOL Netscape overnam voor vele miljarden dollars. Voor Microsoft kwam dit als een volslagen verrassing.

Volgens de softwarereus is de overname van grote invloed op de uitkomst van de antitrustzaak. Er is immers volgens Microsoft een machtig blok ontstaan. Hierdoor is de claim dat Microsoft een monopolie heeft, niet langer houdbaar. Microsoft ziet hierin een bewijs dat de markt zichzelf wel regelt en dat er geen inmenging nodig is van de overheid. AOL en Justitie vinden dit alles echter van ondergeschikt belang.

Microsoft wil in het vervolg van de zaak (waarschijnlijk vanaf midden mei) bewijzen dat America Online de overname bewust heeft vertraagd tot eind november omdat de provider bang was dat deze een ongunstige invloed zou hebben op het verloop van de zaak. Toen de deal wereldkundig werd gemaakt, waren topmannen van Netscape en AOL inmiddels al opgeroepen door Boies en de zijnen. Microsoft zal David Colburn, vice-president van AOL, als getuige oproepen om het een en ander helder te krijgen.

Microsoft moet dus flink aan het werk om dit kleine lichtpuntje te verzilveren. Dat zal een hele toer zijn. Ondertussen is Caldera bezig met een eigen kruistocht tegen Microsoft. Dit softwarebedrijf beschuldigt Microsoft ervan dat ze eind jaren '80 het besturingssysteem DR-DOS (een concurrent van MS-DOS) onrechtmatig heeft tegengewerkt (zie nieuws van 29 april).

Nadat Caldera met een boekwerk vol beschuldigingen kwam, heeft Microsoft hier nu op gereageerd. De juristen van Redmond betitelen de 186 pagina's van Caldera als 'pulp fiction'. Het document van Caldera zit volgens Microsoft zo vol met fouten en boude stellingen, dat de rechtbank er verder geen aandacht aan moet geven.

Als voorbeeld noemen de juristen de claim van Caldera dat Microsoft een beta-versie van Windows 3.1 expres foutmeldingen zou hebben laten maken als het samen met DR-DOS zou worden gebruikt. Dit wordt volgens hen door geen enkel bewijs ondersteund.

Hoe het ook zij, op 25 mei komt een hoorzitting over een motie van Microsoft voor de rechter. Microsoft wil dat de districtsrechtbank het document van Caldera ter zijde legt en geen grond ziet voor een rechtzaak. Als dat niet gebeurt, komt de zaak in januari 2000 voor de rechter.