De producten die Apple in Nederland verkoopt vallen sinds mei eindelijk onder het Nederlandse garantierecht. Daar was lange tijd gesteggel over met de Consumentbond, aangezien Apple voor die tijd slechts zijn eigen garantie - die korter duurt - communiceerde naar zijn klanten.

Gebrekkige informatie

Na veel dreigen beloofde Apple beterschap. Maar zeven maanden later blijkt er weinig veranderd te zijn. Klanten van Apple-producten worden nog altijd gebrekkig geïnformeerd, zo blijkt uit controle van Webwereld.

De Nederlandse stelregel is dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Een kwalificatie die zich volgens de Nederlandse wet niet direct laat beperken tot een bepaalde periode. Apple is als verkoper in Nederland verplicht tot het melden van deze volledige garantievoorwaarden, maar drukt slechts een url af naar zijn Amerikaanse website in de garantiebepalingen bij zijn nieuwste producten.

Als fabrikant hoeft Apple in principe geen informatie te bieden aan de consument. De verkoper (bijvoorbeeld een Apple-reseller) is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn wettelijke verplichtingen, vanwege de onderlinge overeenkomst die bij de koop wordt gesloten. Maar in Nederland is Apple inmiddels zowel fabrikant als verkoper.

'Volstrekt onvoldoende'

De Consumentenbond erkent dat de huidige garantieboekjes bij Apple-producten niet aan de eisen voldoen. De boekjes gaan volgens hen enkel in op de garantie die Apple biedt en niet op de wettelijke rechten van de Nederlandse consument en de mogelijke overlap van de garantie van Apple met deze wettelijke rechten.

Volgens de Consumentenbond is de communicatie van de garantie onvolledig en onduidelijk. “De enkele verwijzing in het boekje naar de website van Apple voor meer informatie is wat ons betreft volstrekt onvoldoende", meldt woordvoerster Sandra de Jong van de Consumentenbond, wiens juristen naar de garantievoorwaarden hebben gekeken.

Consumentenbond in actie

De Consumentenbond bereidt daarom momenteel opnieuw stappen tegen Apple voor. Ondertussen onderzoekt ook de Europese Unie de garantietermijnen die Apple hanteert in alle 27 lidstaten. In de hele Europese Unie geldt een minimum garantietermijn van twee jaar op goederen.