Dat blijkt uit onderzoek van de digitale burgerrechtenbeweging Electronic Frontier Foundation (EFF) onder 18 Amerikaanse techbedrijven die data verzamelen. De privacyvoorvechter publiceert jaarlijks een ranglijst waarin wordt gepeild welke bedrijven bij vragen van oveherden privacygevoelige informatie het meest beschermen.

Wanneer overheidsinstanties vragen om persoonlijke data, locatiegegevens of andere privacygevoelige informatie valt op dat met name Apple nog altijd erg weinig moeite heeft met het doorspelen daarvan. Andere datagiganten zoals Microsoft, Facebook en Google maken juist stappen in de goede richting, concludeert de EFF. Dat komt onder meer door de sterke opkomst van transparantie-rapporten.

Achter gesloten deuren

Het rapport is in tegenstelling tot voorgaande jaren gebaseerd op 6 criteria. De EFF controleert net als vorig jaar of bedrijven hun gebruikers informeren wanneer de overheid een verzoek van persoonsgegevens indient, of zij transparant zijn over dergelijke verzoeken, of zij in de rechtszaal vechten voor de privacy-rechten van hun gebruikers en of zij hier zelfs tot aan het Amerikaanse congres voor vechten.

Daar komen dit jaar twee criteria bij. Ten eerste of er een bevelschrift nodig is voor het opvragen van data en ten tweede of bedrijven de richtlijnen publiceren die zij hanteren bij sommaties van de overheid.

Van de zes graadmeters vecht Apple alleen maar in het congres voor de privacy van zijn gebruikers. Verder houdt Cupertino alles wat met privacy te maken heeft achter gesloten deuren. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse providers AT&T en Comcast, e-commercebedrijf Amazon en zoekbedrijf Yahoo, die allen dramatisch scoren. Telco Verizon en sociaal netwerk MySpace krijgen beide 0 sterren.

Volle score voor Twitter

Daar staat meer transparantie van grotere spelers tegenover. Met name Google (5 uit 6), Microsoft (van 1 naar 4) en FourSquare (van 0 naar 4) verdienen een positieve vermelding. De grootste privacyvoorvechters zijn - net als vorig jaar - provider Sonic.net en nieuwkomer Twitter. Zij ontvangen de volle score.

De EFF is content met de huidige ontwikkelingen. In het rapport schrijven zij een groeiende, sterke beweging naar meer duidelijkheid over bevragingen van overheden en het belang van bevelschriften bij het opvragen van gevoelige locatiedata, inhoud van e-mails en documenten die staan opgeslagen in de cloud.