Apple heeft op zijn site een vergelijking gepubliceerd van de wettelijk vastgestelde garantievoorwaarden van de Europese Unie met die van zichzelf. De publicatie is gedaan nadat de Europse consumentenorganisaties druk hebben uitgeoefend op de leverancier.

Rechter: Apple-garantie misleidend

Een Italiaanse rechter oordeelde onlangs dat Apple consumenten misleidt met zijn 1-jarige garantie. De Nederlandse Consumentenbond en vergelijkbare Europese organisaties hebben Apple vervolgens opgeroepen consumenten duidelijker te wijzen op de wettelijke garantietermijnen die gelden in de Europese Unie. De Consumentenbond dreigde met juridische stappen en een klacht bij de Consumentenautoriteit.

Apple heeft nu een pagina gepubliceerd op zijn website waarop het alle garantievoorwaarden naast elkaar legt. Apple zegt daarin vast te houden aan zijn eigen (beperkte) garantie en zijn complementaire AppleCare Protection Plan. Consumenten kunnen dat laatste bijkopen bij aanschaf van een Apple-product. Impliciet wijst Apple erop dat de garantievoorwaarden van de Europese Unie inhoudelijk belangrijk afwijken van die van de leverancier zelf.

Apple: onze voorwaarden zijn beter

Zo zegt Apple dat het consumentenrecht in de Europese Unie wel een garantietermijn garandeert van twee jaar, maar dat dat niet alle gebreken dekt. Reparatie en vervanging van het product geldt onder de EU-regels alleen als er gebreken kunnen worden aangetoond die er al waren bij levering aan de klant. Apple zet daar tegenover dat zijn garantie weliswaar maar een jaar lang geldig is, maar dat daarbij reparatie en vervanging van het product ook geldt als er gebreken aan het licht komen ná de levering aan de klant.

Daarnaast zegt Apple dat consumenten bij gebruikmaking van het Europees recht zich moeten wenden tot de verkoper. De eigen garantievoorwaarden van het bedrijf stellen dat de klant zich ook direct kan wenden tot Apple zelf. Daarnaast schermt Apple met de meerwaarde in de eigen voorwaarden van telefonische ondersteuning, die ontbreekt onder Europees recht.