Na dagen van speculatie over de antenneproblemen van de nieuwe iPhone 4 komt Apple met een naar eigen zeggen ‘simpele en verrassende’ verklaring die het bedrijf heeft ‘geschokt’. Na onderzoek blijkt het algoritme dat bepaalt hoeveel streepjes er boven in het scherm worden getoond (de indicatie van signaalsterkte) ‘totaal verkeerd’ is.

Signaal te rooskleurig

Structureel worden er namelijk twee balkjes teveel getoond. Deze anomalie treed al op sinds de eerste iPhone, meldt Apple in een open brief aan klanten. Dit houdt dus in dat de daadwerkelijke signaalsterkte praktisch altijd veel zwakker is geweest dan de iPhone zelf aangeeft.

Volgens Apple verklaart deze blunder ook de veelbeschreven antenneproblemen van de iPhone 4. Meteen na de lancering van het gadget meldden veel gebruikers een grote terugval in signaalsterkte als zij het toestel stevig in de hand namen. Die niet ongebruikelijke houding werd als snel omgedoopt tot de death grip.

Feit is dat als iemand de iPhone 4 in de hand neemt, de werkelijke signaalsterkte iets afneemt, erkent Apple. Maar zoals het concern eerder deze week al stelde, dat is een universeel probleem van alle mobieltjes.

Vooral optisch effect

Maar door het foute algoritme lijkt er bij de iPhone in zo’n geval sprake van een dramatische terugval van signaalsterkte, terwijl in werkelijkheid het toch al zwakke signaal nog maar iets zwakker wordt.

Apple geeft overigens geen verklaring waarom in het geval van zo’n death grip het signaal niet ook te hoog wordt weergeven. Waarschijnlijk komt het signaal dan onder een bepaalde voorgedefinieerde waarde, waarna de sterkte daarna blijkbaar wel correct wordt weergeven.

Excuses

Apple zal in samenwerking met operator AT&T het algoritme aanpassen en over een paar weken alle iPhones updaten. Het bedrijf verontschuldigt zich aan klanten voor de mogelijke 'ontsteltenis' die het heeft veroorzaakt.

Het is nog niet duidelijk of hiermee de kous af is en de rechtszaken van de baan. Wellicht gebruiken boze klanten het als nieuwe munitie tegen Apple en mogelijk ook AT&T. De iPhone heeft gebruikers immers jarenlang een veel te rooskleurig beeld van hun signaalsterkte voorgespiegeld. Het is dan ook opmerkelijk dat Apple zich in de brief alleen richt tot iPhone 4 klanten, terwijl het tegelijkertijd erkent dat de kwestie al sinds de eerste iPhone speelt.