Apple nam in eerdere onderzoeken van Greenpeace steevast de laatste plaats in, maar klimt nu van de veertiende naar de tiende plek. Greenpeace stelt dat de betere positie het gevolg is van druk van de concurrentie, gesprekken met Greenpeace en verwachtingen van consumenten.

Een groene Iphone zou Apple zelfs nog verder omhoog kunnen helpen. "Apple zou zelfs een groene concurrent kunnen worden van de hoger genoteerde bedrijven als de langverwachte Iphone werkelijk een milieuvriendelijk product wordt", aldus Greenpeace.

De Guide to Greener Electronics-ranglijst van juni 2007 wordt aangevoerd door Nokia, gevolgd door pc-fabrikanten Dell en Lenovo. Onder Apple hebben zich nu HP, Panasonic, LG en Sony genesteld. Volgens Greenpeace ondersteunen Sony en LG weliswaar Individuele Verantwoordelijkheid voor Producenten (IVP) – waarmee bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor het inzamelen en recyclen van producten – maar voeren ze tegelijkertijd een lobby tegen IVP in de VS. Daardoor draaien consumenten alsnog op voor de kosten.

Greenpeace constateert dat bedrijven steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen voor het terugnemen van gebruikte producten. Ook worden met name computerbedrijven transparanter. "De leidende computerbedrijven maken nu openbaar hoe zij omgaan met hun recycling. Deze transparantie zet de hele sector in de spotlights. Dit zet andere bedrijven onder druk om ook recyclingprogramma's op te zetten", aldus campagneleider giftige stoffen Marietta Harjono van Greenpeace Nederland. "We gaan in de richting van een groenere elektronica", concludeert Harjono.