Samsung heeft het modelrecht van Apple op haar tabletcomputer Galaxy Tab 10.1 niet geschonden. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist (zie complete arrest onderaan). Daarmee volgt de hoogste rechtsinstantie van Nederland de conclusie van de advocaat-generaal, die begin dit jaar al de zaak naar de prullenbak verwees.

Modelrecht beperkt door prior art

De cassatie ging niet zozeer om de vermeende inbreuk door Samsung, maar vooral om de reikwijdte en geldigheid van Apple's modelregistratie van een plat, rechthoekig apparaat uit 2004. De rechtbank en het Hof concludeerden dat de modelrechten waarop Apple zich baseert van weinig waarde zijn, aangezien "alle elementen van het in 2004 geregistreerde model destijds al in eerdere displays voorkwamen, waardoor het model een beperkt 'eigen karakter' had".

Volgens Apple kan dat juridisch niet, maar ook de Hoge Raad wijst de klacht af. Het ontwerp is wel degelijk geldig, maar de beschermingsomvang is beperkt door verschillende ontwerpen die eerder waren, zogenaamde prior art. Zo kwam Samsung met eerdere tabletconcepten zoals de Knight Ridder en de Compaq TC1000 op de proppen, die van ver vóór 2004 stamden.

Apple tracht innovatie te beperken

Samsung is uiteraard blij met de uitspraak: “We zijn verheugd over de uitspraak van de Hoge Raad van vandaag, die onze positie bekrachtigt dat onze GALAXY Tab producten geen inbreuk maken op designrechten van Apple.” Hier juicht Samsung wel heel hard, want de zaak gaat alleen om de Galaxy Tab 10.1, de oorspronkelijke 10-inch tablet van Samsung.

Het Koreaanse concern vervolgt: “Apple was niet de eerste die een tablet ontwierp met een rechthoekige vorm en afgeronde hoeken. De oorsprong van de geregistreerde designfeatures van Apple is te vinden in talrijke voorbeelden van ‘prior art’. Geen enkel bedrijf zou het monopolie moeten hebben op algemene ontwerpen, omdat we zo vooruitgang en innovatie in de industrie beperken.”

Apple wil geen commentaar geven.

Arrest Hoge Raad ApplevsSamsung by andreasudo