Dit is de uitkomst van een langlopende collectieve rechtszaak tegen Apple die in 2007 werd aangespannen door de Amerikaan Stacie Somers. De klagers beschuldigden Apple van antitrustpraktijken door het gebruik van DRM-systeem FairPlay, waardoor liedjes van iTunes niet op andere mp3-spelers werkt, maar alleen op producten van Apple.

Dat zorgde voor een vendor-lockin waardoor de prijs van de iPod omhoog kon. Toen de bewijsvoering voor dat laatste niet rondkwam, werd de klacht aangepast en claimde Somers juist dat de waarde van haar iPod was gedaald door het gebruik van FairPlay.

Duurdere mp3’s door monopolie

De kern van de zaak was de antitrustklacht: Apple monopoliseerde de markt, omdat klanten die voor Apple hadden gekozen aangewezen waren op Apple die daardoor concurrerende makers van mp3-spelers de markt uitwerkte. De prijzen van mp3’s konden daardoor stijgen, claimde Somers.

Die klacht werd in 2011 door een lagere rechtbank geseponeerd met de mogelijkheid de klacht aan te passen. De advocaten hadden namelijk door een gebrek aan ingebracht bewijs niet aangetoond dat de concurrerende acties van Apple daadwerkelijk anticompetitief waren.

Geen duurdere mp3’s

Maar de hogere rechtbank ziet ook niet hoe het DRM-systeem Apple een monopoliepositie heeft moeten opleveren. De rechters stellen dat áls Apple inderdaad een monopolie had op online muziek en de prijs kunstmatig hoog hield, dat dit zou zijn veranderd toen Amazon de markt betrad in 2008 met lagere prijzen. Hierdoor zou Apple zijn dominante positie zijn kwijtgeraakt en hadden de prijzen in iTunes moeten dalen. Maar dat is niet gebeurd.

Ook gingen de rechters niet mee met de claim dat de waarde van de iPod devalueerde, omdat FairPlay van meet af aan werd gebruikt en dus niets veranderde aan de status quo van het apparaat. De zaak is na acht jaar afgewezen met kracht van gewijsde en Apple is daarmee definitief van deze collectieve rechtszaak af.

De uitspraak via GigaOM

App Store Monopoly Ruling 9th Circuit