Jurist Maaike Boomstra van Stichting Norma legt uit dat het vooral een petitie is tegen de huidige bevriezing van het heffingenstelsel. Die is begin 2008 doorgevoerd door de minister van Justitie.

"Maar daarover loopt ook nog een bodemprocedure." Zij stelt dat de huidige wet, voor heffing op mediadragers, niet wordt nageleefd. Auteursrechtelijk materiaal wordt steeds meer opgeslagen op elektronica, zoals in mp3-spelers en harddisk-recorders.

Breed bereik

De vandaag aangeboden petitie is opgesteld door Stichting Norma, die de belangen behartigt van uitvoerende kunstenaars. Het gaat om muzikanten, acteurs en andere artiesten.

Boomstra vertelt dat er samen met zusterorganisaties als Lira, Vevam en Buma/Stemra is samengewerkt om een zo breed mogelijk bereik aan rechthebbenden te omvatten. Daarnaast zijn de vakbonden FNV KIEM en de Ntb betrokken. "Dit is een petitie van alle rechthebbenden." Daarin vallen ook uitvoerders, waardoor de belangen worden behartigd van regisseurs en scriptschrijvers tot dirigenten, muziekauteurs en poppenspelers.

'5 tot 10 jaar'

Het eindrapport van de Commissie Gerkens over auteursrecht pleit juist voor een geleidelijke afschaffing van de thuiskopieheffing. Boomstra: "Dat is later genuanceerd, ook door Kamerlid Gerkens zelf, die aangeeft dat de afbouw pas kan als de industrie er klaar voor is." Dat houdt in dat er alternatieven moeten zijn, legt de jurist van Norma uit. "Volgens Gerkens kan die afbouw ook vijf tot tien jaar duren."

Boomstra stelt dat het rapport Gerkens nog gaten bevat wat betreft alternatieven voor de thuiskopieheffing. Ook is het niet duidelijk hoe bijvoorbeeld het omstreden downloadverbod moet worden gehandhaafd. Tegenover het inkomstenverlies uit de bevroren thuiskopieheffing staat dus geen garantie voor andere inkomsten, of voor aanpak van overtreders van nieuwe wetgeving. Justitie beraadt zich daar nu nog op.

Ministers

PvdA-Kamerlid John Leerdam, woordvoerder op het gebied van Kunst en Cultuur, neemt vandaag de petitie in ontvangst. Het petitieverzoek is enkele maanden geleden informeel ook gedaan aan ministers Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Hirsch Ballin (Justitie), laatstgenoemde via de vaste Kamercommissie van Justitie. Die bewindsvoerders hebben daar echter geen gehoor aan gegeven. Zij wilden eerst het auteursrechtenrapport van de commissie Gerkens afwachten.

ANP meldt dat onder meer Gijs Scholten van Aschat, Anna Drijver, Teun Kuilboer en Bob Fosko aanwezig zijn bij het aanbieden van de petitie.