Bij een recente test door het IDG-maandblad PC World is gebleken dat de programma's die een automatische update beloven van de software op een computer niet de wonderdokters zijn zoals ze door de fabrikanten worden aangeprezen. Het idee achter alle applicaties die automatische updates verzorgen is simpel: het programma maakt een overzicht van alle programma's en stuurbestanden op een harde schijf, belt vervolgens in op het World Wide Web om na te gaan of er nieuwe versies of fixes worden aangeboden. De makers van deze zelfstandig opererende artsen moeten zelf bijhouden wanneer de fabrikanten hun producten opwaarderen. Vooral dat laatste proces is tijdrovend en arbeidsintensief. Het maken van de applicatie die een harddisk checkt en inbelt op het Internet is een peuleschil. PC World plaatste voor de proef de meest bekende software op een test-PC: natuurlijk niet de nieuwste versies, waardoor er in principe 31 updates noodzakelijk waren. Het ging op patches voor spelletjes als Riven, de nieuwste driver voor een Canon BJC-4000 inkjetprinter, updates voor Lotus Word Pro 97 en Approach 97, Service Release 1 voor Microsoft Office 97 en de laatste versie van Norton AntiVirus. Getest werden Catch-Up (gratis; checkt voornamelijk free- en shareware); liveUpdate Pro ($ 29,95); Oil Change ($ 39,95); TuneUp ($ 39,95); en Update AnyWare ($ 29.95). De bedragen beslaan in alle gevallen ondersteuning voor één jaar. Als beste product kwam Oil Change uit de bus: van de 31 mogelijke updates vond het programma er ruim 35,5 procent. Het slechtst scoorde TuneUp, dat nog geen tiende van de mogelijke veranderingen wist op te sporen. Bij nadere beschouwing scoorde Catch-Up beter dan Oil Change, omdat deze gratis service een kwart van alle gewenste updates wist binnen te halen - ondanks de commerciële samenstelling van het testpakket. Update AnyWare bracht 16,1 procent van de gevraagde waar in huis, terwijl LiveUpdate Pro 12,9 procent van het achterstallig onderhoud wist in te halen. Het laatste programma zag nota bene twee patches voor software van de producent, Symantec, over het hoofd. Naast onvolledige updates kennen de programma's ook andere tekortkomingen. Zo hebben alleen Oil Change en Update AnyWare de mogelijkheid om de downloads van patches en fixes op een zelf gekozen ogenblik te laten plaatsvinden. LiveUpdate Pro is enige die downloads in batches toestaat. Dit programma en Oil Change hebben weer voorzieningen voor het deinstalleren van updates (wat bij drivers vaak geen overbodige luxe is). Catch-Up en TuneUp maken het moeilijker om te zien wat ze met een harde schijf doen omdat een logbestand ontbreekt. De collega's van PC World komt tot de conclusie dat een goede backup en het goed bewaren van alle wijzigingen meer soelaas biedt. Verder verdient het aanbeveling om berichten over bugs (zoals op WebWereld en als in Computer!Totaal) goed in de gaten te houden. Overigens heeft Windows 98 ook een ingebouwde verpleger die het systeem steeds zo gezond mogelijk houdt – mits de gebruiker bij tijd en wijle zijn PC laat inloggen op het Internet. Dat zal de markt voor deze update-leveranciers er niet aantrekkelijker op maken. Informatie, software en demo's zijn te vinden bij: Catch-Up LiveUpdate Pro Oil Change TuneUp Update AnyWare