Volgens Asen hebben de twee partijen in april dit jaar een schikking getroffen. Via de rechter wil Asen Sogeti nu dwingen deze afspraken na te komen. Asen claimt een bepaalde technologie te hebben ontwikkeld waarmee het bedrijf webbased bedrijfsmodellen kan leveren aan dienstverleners. Momenteel maken alleen twee aan Asen gelieerde bedrijven (interimmers.com en icters.com) gebruik van de software. Asen eist bovendien dat Sogeti alle technische documentatie over deze software, genaamd Asen Casstle, overdraagt. Daarnaast wil Asen dat het Sogeti wordt verboden om (producten met) de door Asen ontwikkelde technieken te ontwikkelen, verkopen of distribueren.