Het cao-conflict bij automatiseerder Atos Origin is verder geëscaleerd. De directie heeft besloten het vastgelopen loonoverleg met de vakbonden niet te hervatten, zo laat het bedrijf aan Webwereld weten. De directie heeft geen vertrouwen meer in een goede uitkomst van het overleg en acht de bonden 'niet meer de juiste gesprekspartner' in het proces, zegt een woordvoerster.

Imagoschade

De vakbonden organiseerden de afgelopen tijd verschillende acties, waaronder werkonderbrekingen. Maar vooral de acties bij de klanten van Atos hebben kwaad bloed gezet bij de directie. Deze hebben 'onaanvaardbare schade' aangericht, zo stelt de woordvoerster.

Over de omvang van de schade kan het bedrijf niets zeggen, maar het gaat in eerste instantie om reputatieschade. Of Atos een gang naar de rechter overweegt om verdere acties te verbieden wil het bedrijf nog niet zeggen.

Niet representatief

Bovendien vindt de directie dat de bonden de belangen van het bedrijf als geheel veronachtzamen. "Blijkbaar achten zij de commerciële langetermijnbelangen van ons bedrijf minder belangrijk dan hun eigen punten," aldus de zegsvrouw. "En bovendien vertegenwoordigen zij niet de mening van de gehele medewerkerpopulatie."

De directie wil nu alleen nog verder praten met de Centrale Ondernemingsraad (COR). Een mogelijk akkoord dat daaruit zou kunnen voortvloeien heet dan officieel geen cao maar bijvoorbeeld een 'arbeidsvoorwaardenpakket', zo meldt het bedrijf.

De bestuurders van de betrokken vakbonden waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.