De investeringsmaatschappij laat weten bijna 18 procent van de aandelen van Atos te hebben opgekocht. PAI geeft aan het bedrijf te zullen assisteren bij haar ontwikkeling in de toekomst, en bij het uitvoeren van een transformatieplan dat door het management is ingediend.

Belangrijkste aspect van de aankoop van aandelen is dat PAI een zetel eist in de raad van toezicht. Maar de investeerder geeft expliciet aan niet het bedrijf te willen controleren. Aan de andere kant sluit het niet uit dat het in de toekomst haar belang nog verder zal opschroeven, in verband met 'ontwikkelingen op de markt'.

Omstreden

Atos Origin is de afgelopen maanden diverse keren in het nieuws geweest vanwege conflicten met andere grootaandeelhouders. De hedgefondsen Centaurus en Pardus Capital Management waren van mening dat het bedrijf niet goed presteerde en dat het z'n zelfstandigheid moest laten varen. De gemoederen liepen zelfs zo hoog op dat de twee durfinvesteerders dreigden de top van Atos Origin te willen te vervangen voor een management dat in hun ogen wel mee wilde werken.

Vrede

Uiteindelijk zou het zover niet komen, en sloten het bedrijf en de twee hedgefondsen een overeenkomst, nadat er een paar duidelijke afspraken waren gemaakt. Zo werd afgesproken dat president-commissaris Didier Cherpitel vervangen werd door Jean-Philippe Thierry en dat de beide hedgefondsen een zetel kregen in de raad van toezicht.

Als tegenprestatie zouden Centaurus en Pardus Capital Management instemmen met alle voorstellen die tijdens de aandeelhoudersvergadering van Atos Origin aan bod kwamen. De twee durfinvesteerders hielden woord en daarmee was de situatie voorlopig gesust.

Gevolgen onduidelijk

De implicaties voor de koers van Atos en de rol van de twee hedgefondsen zijn met PAI als nieuwe grootaandeelhouder vooralsnog onduidelijk. PAI was ooit voor 100 procent eigenaar van Atos, een bedrijf dat ontstond uit een fusie tussen Axime en Sligos, tot aan het moment dat dit bedrijf naar de beurs ging. Later fuseerde het bedrijf met Origin, waaruit Atos Origin ontstaan.