Tegen de Europese trend in heeft Australië zojuist een behoorlijk straffe bewaarplicht ingevoerd, waarmee telecomproviders gedragsdata tot 2 jaar moeten opslaan. Behalve de forse bewaartermijn zit er nog een verschil in: journalisten vormen een uitzondering vanwege hun bronbescherming.

Om telecomdata van journalisten op te vragen moet apart goedkeuring worden verleend door een panel. Critici stellen echter dat dit proces een wassen neus is, en bovendien is het onduidelijk wie als journalist kan worden gekwalificeerd.

Kanarie taboe

Er werden down under nog meer amendementen goedgekeurd, meldt Ars Technica. Daaronder een bepaling die het verbiedt informatie te verschaffen over het "bestaan of niet-bestaan van een vordering".

Hiermee wordt effectief het gebruik van zogenaamde dwangbevelverklikkers illegaal. Deze warrant canaries, een slimme methode om toch het bestaan van een geheime vordering openbaar te maken, zijn omstreden. Behalve juridische onduidelijkheid schept het vaak eerder onzekerheid bij klanten.

Lees ook: Dood aan de kanarie voor geheime vorderingen