De providers moeten volgens de regels die opgesteld zijn in de Broadcasting Services Act al het materiaal met het label Refused Classification, afkomstig van buitenlandse servers, gaan filteren. Een definitieve lijst is niet voorhanden maar er wordt onder andere gedoeld op: kinderporno, seksueel geweld, in detail uitgelegde criminele handelingen, geweld, drugsgebruik en materiaal dat terroristische daden promoot.

Filterlijst samenstellen

Het is een dynamische filterlijst die wordt samengesteld op basis van klachten van burgers. Die ingediende klachten worden beoordeeld door de Australian Communications en Media Authority’s (ACMA).

Ook zal de Australische mediauatoriteit overleggen met andere landen voor het samenstellen van de filterlijst. De voorwaarden waaraan content moet voldoen om op de lijst terecht te komen, worden bepaald aan de hand van een aantal richtlijnen die zijn gepubliceerd in een overheidsdocument.

Digitale revolutie is veilig

"Het filteren van content door isp's verkleint het risico dat Australiërs online worden blootgesteld aan dergelijk materiaal", zegt communicatieminister Stephen Conroy. Uit een eerdere test bij negen isp's blijkt volgens hem dat 100 procent van de lijst kan worden gefilterd zonder dat dit invloed heeft op de snelheid. Naast het overheidsfilter wordt er ook een programma opgestart om ouders te helpen bij het filteren van ongewenste content. Dat biedt dan ook de optie om op isp-niveau bepaalde content te laten blokkeren door de provider.

"Door een combinatie van het creëren van een collectief bewustzijn, educatie, het filteren van bepaalde internetcontent en het optioneel filteren op isp-niveau, hebben we een pakket samengesteld met een balans tussen de veiligheid voor families en de voordelen van de digitale revolutie", aldus Conroy.

De invoering van de wet kon, ondanks dat heel Australië de doorvoering al zag aankomen, rekenen op een storm van protest. Australië wordt vergeleken met China waar het filteren van content neerkomt op censuur. Australische media wijzen erop dat het internetfilter niet op grote schaal getest is en dat de technologie dus makkelijk voor problemen kan zorgen.

Tranaparantie

Ook wordt er gewezen op de mogelijkheid om de zwarte lijst als politieke vluchtweg te gebruiken. Er gaan stemmen op een publiek debat te houden over de gevolgen van deze wetgeving. Dat debat zou vooral moeten gaan over het managen van de zwarte lijst, en de inhoud daarvan transparant maken.

Conroy wijst alle kritiek van de hand. "De claims dat de Australische overheid plannen heeft om op dezelfde manier als China of Iran te censureren zijn nergens op gebaseerd", zegt hij tegen persbureau AFP. Volgens hem is de overheid alleen geinteresseerd in het blokkeren van het "allerergste" en zijn er geen plannen om politieke commentaren te blokkeren.