In Silicon Valley, het hart van de Amerikaanse software- en computerindustrie, heeft 1 op de 150 kinderen een zekere vorm van autisme. Dat percentage is veel hoger dan in andere delen van de Verenigde Staten, zo meldt de BBC. Ook in de buurt van Cambridge – de Silicon Valley van Engeland – komen meer kinderen met autisme voor. Autisme wordt voor een belangrijk deel bepaald door iemands genetische aanleg. Sommige doktoren vermoeden nu dat mensen die werkzaam zijn in de it-industrie en minder sociaal begaafd zijn dan gemiddeld, enkele genen hebben die bijdragen aan autisme. Deskundigen denken dat mannen met deze genen, een grotere kans maken om een partner te vinden die eveneens 'autistische genen' heeft. Op die manier zou de kans vergroot worden dat ze een autistisch kind krijgen. Hoewel autistische kinderen sociaal minder vaardig zijn, beschikken ze vaak over opmerkelijke andere kwaliteiten. Autisme komt vier keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes.