Het in ontwerpsoftware gespecialiseerde bedrijf uit Barendrecht is inmiddels een gerechtelijke procedure gestart. Volgens Autodesk schaadt het Duitse LT-Extender zijn auteursrechterlijk beschermde intellectuele eigendommen. "Er is bewijs dat LT-Extender op onrechtmatige wijze Autodesks AutoCAD-software manipuleert en klanten ertoe aanzet ongeautoriseerd AutoCAD-bestanden te kopiëren", aldus Autodesk in een verklaring. Met de oplossing van LT-Extender wordt uitgebreidere functionaliteit geboden die niet door Autodesk wordt ondersteund. Klanten van Autodesk kunnen hierdoor echter risico lopen, aldus de aanklacht. Autodesk vervolgt de maker van LT-Extender en onderzoekt vergelijkbare onwettige en ongeautoriseerde praktijken door andere ondernemingen. "Onze klanten beschermen is onze belangrijkste zaak. We kunnen geen technologie ondersteunen die door niet-geautoriseerde ontwikkelaars wordt geboden", zegt Sandy Boulton van Autodesk.