Directeur Hans van Waayenburg zegt dat hij het 'zich niet kan veroorloven de ogen te sluiten voor de korte termijn ontwikkelingen'. Sogeti heeft ook de salarissen bevroren. Het sociaal plan dat is opgesteld, is inmiddels aan de werknemers is voorgelegd. Het personeel van Sogeti is halverwege december al per brief op de hoogte gebracht van de plannen. "De omzet daalt door verregaande bezuinigingen op de ict-uitgaven van onze klanten. De druk op de tarieven neemt toe door een steeds heftigere concurrentiestrijd. Helaas moet ik tot de slotsom komen dat een verlaging van het aantal medewerkers de enige manier is", aldus Van Waayenburg in de brief. Sogeti ontstond augustus vorig jaar na een fusie tussen Iquip, G&D en Twinsoft.