Bij de reorganisatie zullen in ieder geval 62 gedwongen ontslagen vallen. Dit als gevolg van het versneld afstoten van de zogenoemde `lage marge activiteiten'. Welke activiteiten dit zijn, is niet bekend. De totale kosten die de reorganisatie met zich meebrengt, zijn volgens het bedrijf nog niet inzichtelijk te maken. Wel zal het bedrijf in het derde kwartaal een voorziening nemen, waardoor dit kwartaal met verlies zal worden afgesloten. Inmiddels is in overleg met de vakbonden een sociaal plan opgesteld. De ondernemingsraad heeft dit plan reeds goedgekeurd. Triple P verwacht dan ook dat de reorganisatie nog dit jaar kan worden afgerond. De reorganisatie is volgens het bedrijf het gevolg van `een aanscherping van de langtermijnstrategie'. De automatiseerder zegt zich voortaan meer te willen richten op onder meer het beheer en de inrichting van complete ict-infrastructuren.