Volvo legde de vraag voor aan 50.000 mensen en 79 procent daarvan vond dat de autofabrikant aansprakelijk is in het geval van een ongeluk. Volvo heeft vorig jaar al aangekondigd verantwoordelijkheid te nemen in het geval van een ongeluk met een zelfrijdende auto, weet Re/code.

Ethische algoritmes

MIT's Technology Review verdiept zich al enkele maanden in wat er gebeurt bij ongevallen met zelfrijdende auto's en publiceerde deze week een artikel waarin wetenschappers en ontwikkelaars zich buigen over ethische issues. Als een zelfrijdende auto twee nare opties heeft, een kind aanrijden of een afgrond inrijden, welke moet het dan kiezen? Kun je überhaupt zulke ethische beslissingen aan een algoritme overlaten?

Anderzijds zijn menselijke automobilisten verre van feilloos en daarom vragen dezelfde wetenschappers zich af of het niet onverantwoord is om zelfrijdende auto's uit te stellen uit een soort luddisme. Per week komen er wereldwijd meer dan 24.000 mensen om door een auto-ongeval.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn auto-ongelukken zelfs wereldwijd doodsoorzaak nummer één in de leeftijdscategorie 15 - 29. Dat kan ongetwijfeld fors omlaag met zelfrijdende auto's, zelfs als deze hier en daar ongelukken veroorzaken.

Toekomstmuziek?

Overigens kan het toch nog wel een flinke tijd duren voordat zelfrijdende auto's een vlucht nemen, ondanks alle vorderingen van Google en diverse autofabrikanten. AI-experts wijzen erop dat lerende algoritmes tegen een plafond lopen waarbij de nauwkeurigheid piekt op zo'n tachtig procent van situaties.

Een oplossing die Wired noemde komt erop neer dat een algoritme niet alleen aan de bestuurder aangeeft wat de actie is die hij gaat ondernemen, maar tegelijk ook een waarde meegeeft van de accuratesse van diens voorspelling op basis van realtime verkeersgegevens. Een passagier zou dan in kunnen grijpen als die waarde laag is en hij of zij een andere inschatting maakt.

Voor volwaardige zelfbepalende algoritmes is een doorbraak nodig, die inderdaad volgende maand kan gebeuren - of pas in de zomer van 2026. Slimme rij-assistentie ontwikkelt in een rap tempo door, maar een echte zelfrijdende auto is mogelijk nog veel verder weg dan het nu soms lijkt.